New York - Agora Gallery
31 de juliol al 21 d'agost de 2012